فهرست ایرانیان موفق جدیدترین پست ها
avatar

علی اکبر علیخانی

متولد 1347
محل تولد
سمت مدیر، استاد و پژوهشگر

گالری


 • avatar
  علی اکبر علیخانی
  یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵

  شبکه ایرانیان موفق / علی اکبر علیخانی دانشیار دانشگاه تهران و موسس و مدیر گروه‌های آموزشی مطالعات مصر و عراق از سال 1390دردانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است.

  علیخانی  فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال 1372، آغاز کرد و از آن زمان تا کنون بیش از 40 مقاله در مجلات علمی، بیش از 50 مقاله در کتاب‌های مجموعه مقالات و بیش از 15 عنوان کتاب نوشته یا سرویراستارآن بوده است. موضوع این آثار عمدتا مطالعات سیاسی در اسلام (قرآن،سنت پیامبرص و سیره امام علی ع) با رویکرد امروزی و کاربردی ، و اندیشه ها و دیدگاه‌های سیاسی متفکران جهان اسلام از گذشته تا کنون می باشد.

  آخرین کتاب منتشر شده ایشان (1392) "اسلام و همزیستی مسالمت آمیز:چالش جهان مدرن برای زندگی"نام دارد. علیخانی بیش از پنج پروژه تحقیقاتی کلان وملی رامدیریت و اجرا کرده که آخرین آنها بامشارکت 95 استاد و پژوهشگر انجام شده و نتایج آن در قالب یک مجموعه 19 ج